Saken som nå er avdekket i Trondheim kommune, er et eksempel på at galt blir til verre når konflikter blir håndtert uheldig og får lov til å pågå i lang tid.