Det er ingen mening i at fellesskapets penger skal brukes på folk som har god råd og kan betale selv.