Regjeringen trapper opp satsingen på videreutdanning for lærere, og fra 1. februar kan lærerne søke på over 170 ulike studietilbud. Skolene i Trøndelag trenger særlig flere lærere med faglig fordyping i matematikk og engelsk.