At asylsøkere med avslag sendes ut av landet, er etter hvert blitt en dagligdags affære.