Russlands invasjon av Ukraina var et klart brudd på folkeretten. Det kan imidlertid virke som at folkeretten er irrelevant og at Russland gjør som de vil. Men så enkelt er det ikke.