Vi ønsker en politisk debatt om strømming av breddeidretten velkommen. Men vi bør kunne forvente at en slik debatt bygger på fakta, og ikke antagelser, eller uriktige påstander.

Tove Eivindsen, Venstres gruppeleder i Trøndelag fylkesting, skriver i Midtnorsk Debatt at «Det er kommet fram at strømmeteknologi er montert i haller uten at kommunene som eier dem nødvendigvis har vært involvert i beslutningen». Og at folkevalgte derfor må på banen.

Vi i MyGame, som monterer kameraer i haller, har også registrert at enkelte kommuner har hevdet dette – til tross for at vi har fått skriftlig dokumentasjon på at det er gitt tillatelse til at det monteres kamera. Tromsø er en av kommunene som hevder dette. Men vi har mottatt skriftlig godkjenning fra driftsleder for idrett i kommunen. Likevel er påstanden blitt gjengitt i pressen, uten at vi har fått muligheten til å gi tilsvar, og rette opp i fakta.

Eivindsen skriver videre at «Venstre er glade for at folkevalgte i Trøndelag fylkesting får saken til behandling, slik at også vi kan si klart fra at dette er teknologi vi ikke ønsker i våre anlegg. Vi har alle et ansvar for å holde barna og ungdommene våre trygge, og for å sikre et godt personvern for alle» Hun er derfor glad for at spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til sportskameraer i idrettshaller nå skal behandles politisk i fylkeskommunen.

Vi i MyGame ønsker en slik behandling velkommen. Men den bør basere seg på fakta og ikke antagelser.

Verken idretten, MyGame, TV 2 eller Amedia filmer elever i haller.

Filming av idrett i aldersklasser under 18 år ble nylig satt på pause. Dette ble gjort fordi man vil utrede hvordan dette kan gjøres mest mulig forsvarlig. I mellomtiden ønsker seks av Norges største særforbund at strømming av breddeidrett fokuserer på aldersklasser 18 år og eldre. Dette er en beslutning forbundene, TV 2, Ameida og MyGame besluttet i fellesskap.

Men: Kameraene MyGame installerer i norske idrettshaller kan kun filme kamper som er satt opp i idrettens systemer.

Vi har sammen med Norges idrettsforbund utviklet en totrinns sikkerhetsløsning som gjør at kameraene kun skrus på når kamper er godkjent for filming i idrettens egne systemer. Sekretariatet må så starte sendingen for at kamera skal gjøre opptak av kampen. Man kan altså ikke skru på kameraene uten at det er satt opp en offisiell kamp i idrettens datasystem og dette er bekreftet av representant for idretten på arena.

Utover dette følger vi en rekke strenge retningslinjer for hva og hvilke kamptropper som kan filmes: Det kan kun strømmes fra kamper fra årsklasse 18 år og oppover. Strømming av lavere aldersklasser (15 år) er imidlertid satt på pause. Kameraene fokuserer på spillet, uten nærbilder, og fokuserer ikke på enkeltspillere. Alle har full rett til å reservere seg mot å bli filmet eller navngitt. Dette gjøres anonymt og krever ingen begrunnelse. Ingen kamper med spillere som bor på hemmelig adresse blir filmet. Dette skjer automatisk via idrettens digitale system som er koblet opp mot politiets databaser for daglig oppdatering. Og det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres.

Vi synes det er fint at temaet diskuteres og behandles i kommuner og fylker som vurderer strømming. Men vi håper at behandlingen skjer på riktig og informert faktagrunnlag – og at man ikke foretar forhastede beslutninger uten å ha satt seg inn i fakta. Vi har dialog med en rekke store og små kommuner som etterspør informasjon om prosjektet. Vi deler gjerne informasjon om prosjektet også med Eivindsen og Trøndelag fylkesting.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!