foto
Handikappede Lennart Sølsnes Røsten er en av medforfatterne som støtter initiativet for å få gjennomført en brukermedvirkende prosess ved BOA-tilbudene i Trondheim. Foto: Kim Nygård

Brukermedvirkning i BOA-tilbudene