foto
Vi ser frem til å presentere den nye eierstrukturen som vi mener styrker både Overvik, bydelen Ranheim og blir et positivt tilsnitt også til Trondheims boligbygging nå og i fremtid, skriver Berdon Sønderland. Foto: Rune Petter Ness

Området Overvik tar med seg nye eiere