foto
Enkelte partier i Norge utnytter andre partiers passivitet rundt dette spørsmålet og har allerede rukket å vinne eierskap til klimaspørsmålet, skriver Mats Henriksen. Foto: privat

Norge trenger ny klimapolitikk