foto
Min påstand er at en planlagt, delvis hjemmeskole gir et bedre og mer forutsigbart opplæringstilbud framfor en plutselig og hastig nedstengning, fordi man må håndtere et eskalerende smitteutbrudd ved skolen, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra hjemmeskole Byåsen i koronatiden. Foto: privat

Tiltak for å redusere kontakt på skolen