foto
Familier ser seg nødt til å flytte for å få den tilstrekkelige og nødvendige hjelpen de har krav på. Det er uholdbart, mener debattanten. Foto: Privat

Omsorgsstønad og BPA må fungere godt i alle kommuner