foto
Jeg vil spørre de politikerne som stiller til årets valg. Er dette en sak du kommer til å ta tak i dersom du eventuelt blir valgt inn på Stortinget? skriver debattanten. Foto: PRIVAT

Uverdig behandling av våre eldre pleietrengende