foto
Det er avgjørende viktig å få avklart alternativ til Helseplattformen, skriver fastlegen i Meråker. Foto: Rune Petter Ness

Alternativ til å binde seg til masta på Helseplattformen