foto
Fagpersoner som møter folk i krise snakker ikke med dem om økonomi. Det får konsekvenser, mener Arman Vestad Foto: Gorm Kallestad

Hjelpeapparat uten økonomisk kompetanse