foto
Ola Garli reagerer på forsøpling med sigaretter i sentrum. Foto: Privat

Kortinnlegg: Forsøpling - med største selvfølgelighet