Byen vokser og vi har ingen langsiktig plan for hvordan det bør skje. Nå ender vi opp med en tilfeldig klattby.