foto
Arkitekt Knut Selberg mener at fortettingspolitikken i Trondheim slår feil ut. Vi får blokker i byen, og mange flytter heller til nabokommunene. Arkivbilde av Trondheim fra 2017. Foto: Morten Antonsen

Trondheim mangler en masterplan