Kulturlivet er blitt behandlet på en ubegripelig måte gjennom pandemien. Nå trengs ikke bare en justering, men en kraftig endring.