Sammenstøt: Politiet aksjonerte mot Arne Fjellbus planlagte gudtjeneste og gikk løs på folkemengden med køller. Foto: Foto: SVEIN ANDRESEN, Trondheim byarkiv

Slaget på Domkirkegården – mange små stemmer blir eit stort protestkor