foto
Innleggsforfatteren mener politikerne er i ferd med å gjøre byen, grå, svart og kjedelig, og der bydelenes særpreg forsvinner i intetsigende arkitektur. Foto: Trondheim Kommune, Visualis Images

Et ødeleggende politisk vedtak