foto
Utviklingen i de store byene går i riktig retning. Færre kjører bil, og flere tar buss, sykler eller går. Men fortsatt er det lite som skjer i småbyene og tettstedene for å få folk til å kjøre mindre bil, skriver vår kommentator. Foto: Arkivfoto

Byfolket har skjønt det