foto
Demonstrasjon mot utkastelse av den afghanske familien Abbasis. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hva skal jeg si til elevene mine nå?