Når nyhetene preges av en tysk prins og et nettverk av 20 000 høyreekstremister, deriblant offiserer, leger og tidligere parlamentsmedlemmer som har planlagt statskupp i Tyskland, er det nesten ikke til å tro. Autoritære bevegelser og ledere som fyrer opp under fordommer og sprer konspirasjonsteorier har skremmende nok, fått fotfeste mange plasser de siste ti årene og negative holdninger om minoriteter sprer seg raskt. Adressa skriver godt i sin leder 8. desember om viktigheten av å bekjempe økende fordommer og rasisme, her må kommunen gå foran. Det er ikke akseptabelt at norske jøder og muslimer ser seg nødt til å skjule sin religiøse bakgrunn og at negative holdninger mot våre religiøse minoriteter vokser frem. På bystyremøtet i mars vedtok vi, etter initiativ fra SV, en handlingsplan mot religiøs diskriminering, antisemittisme og muslimhat. Vi skal bruke ulike virkemidler for bedre inkludering og integrering av etniske og religiøse minoriteter i ulike deler av samfunnslivet. Både idretten, skole, kultur, arbeidsliv og kommunale tjenester for øvrig skal jobbe for å oppnå dette. Kommunen skal også sette i gang et dialogarbeid med ulike organisasjoner som representerer våre religiøse minoriteter for å evaluere eksisterende, og ved behov utarbeide nye rutiner for å forebygge og slå ned på muslimhat og antisemittisme.

Hatefulle ytringer, holdninger og handlinger må alltid konfronteres, og de som blir utsatt for rasisme og religiøs diskriminering må vernes. Kommunen skal gå gjennom aktuelle varslingsrutiner og ved behov bør det etableres egne rutiner for varsling og behandling av saker der innbyggere blir utsatt for rasisme eller religiøs diskriminering. De siste årene har ulike aktører med hatefullt budskap brukt kommunal grunn til å fyre opp aggresjon mot våre innbyggere med minoritetsbakgrunn. Vi har sett at Torvet har blitt stengt ned for at noen få individer skal få spy ut løgner om våre innbyggere med annen religiøs eller etnisk bakgrunn enn majoriteten. Vi kan ikke forhåndssensurere organisasjoner eller aktører, men vi kan ikke akseptere at aktører bruker kommunal grunn til å aktivt bryte loven. Derfor har vi bedt kommunedirektøren om å undersøke muligheten for at kommunen selv kan anmelde aktører som bryter rasismeparagrafen eller oppfordrer til vold når de benytter kommunal grunn.

Det er et nytt alvor i verden. 22. juli, stormingen av kongressen i USA og de siste hendelsene i Tyskland er noen av eksemplene på at fordommer, konspirasjonsteorier og autoritære strømninger må tas på alvor. Det er svært mange ting på ulike samfunnsnivå som må gjøres og vi må alle må bidra. Handlingsplanen mot antisemittisme og muslimhat er et av mange bidrag i denne kampen og jeg håper at planen vil bidra til mer dialog, større åpenhet, mindre diskriminering og en bedre evne fra kommunens side til å reagere når våre innbyggere med minoritetsbakgrunn utsettes for rasisme.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her