Koronapandemien bør ha lært oss at noe uforutsett faktisk kan skje.

Regjeringen strammer kraftig inn i budsjettet til Folkehelseinstituttet. Over 300 millioner skal kuttes til neste år. Det betyr at nær 300 årsverk forsvinner, samtidig som driftsbudsjettet reduseres med 100 millioner kroner. Pandemien er tilnærmet over. Derfor har vi forståelse for en viss innstramming. Men vi vil advare mot å gå i den samme fella flere ganger.

Fella er å nedbemanne kraftig i «rolige» tider, bare for å stå dårlig forberedt når nye kriser rammer. Også før pandemien nedbemannet FHI. Det fikk selvsagt konsekvenser da koronaviruset kom til landet. Evalueringer i etterkant har slått fast at den medisinske beredskapen var for dårlig på flere områder.

Det er fortsatt viktig at Folkehelseinstituttet gir oss oppdatert informasjon om koronapandemien, den nasjonale smittesituasjonen og nye varianter av viruset. Vi trenger mer kunnskap om ettervirkninger av covid-smitte. Men dette handler selvsagt ikke bare om korona. FHI har flere viktige roller, blant annet i smittesporing ved bakterieutbrudd i norske sykehus. Norge har også stort behov for et fagmiljø med oversikt over nye virus og pandemier som kan ramme oss i framtida.

FHI har naturlig nok blitt kraftig oppbemannet de siste to årene. Myndighetene bevilget nær 500 millioner kroner ekstra til arbeidet med korona. Samtidig har FHI fått en rekke nye oppgaver.

Nå har samtlige av de cirka 1150 ansatte fått tilbud om sluttpakke. Oppsigelser kan bli aktuelt. Utfordringen er selvsagt at oppgavene består. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det er «ekstremt høy risiko» for at FHI ikke klarer å løse disse oppgavene, spesielt dersom noe uforutsett skjer. Vi er nødt til å ta slike advarsler på alvor. Hovedtillitsvalgt i Legeforeningen peker på at FHIs beredskap og arbeid med overvåkning blir hardest rammet av kuttene.

Det er naturlig at FHI slanker organisasjonen noe i 2023. Det er dårlige tider og statsbudsjettet er stramt – med kutt på flere områder. Men koroanpandemien bør ha lært oss at noe uforutsett faktisk kan skje. Da blir det avgjørende å stille forberedt.