Koronapandemien bør ha lært oss at noe uforutsett faktisk kan skje.