Økte priser på grunnleggende goder som strøm og mat har gjort at deler av befolkningen sliter økonomisk. Samtidig øker antallet milliardærer som ikke vil betale mer skatt.