Når Nav-brukere blir pålagt å møte opp i romjula, må de tilbys innhold som gir mening.

I romjula måtte flere trønderske Nav-brukere møte opp på et kontor for å se julefilm og spille brettspill. Opplegget var et ledd i «arbeidsforberedende tiltak». Sosial hygge er fint, men brukerne bør få et mer nyttig og faglig innhold. De som møter, må bli verdsatt og tatt på alvor – jul eller ei.

Odin Bathen Nonstad fra Klæbu fikk mye oppmerksomhet i romjula da han i syrlige ordelag tvitret om Nav-tiltaket han deltok på. Tre dager hadde han og flere andre oppmøteplikt på et tiltak for folk som søker jobb eller som skal beholde jobben de har. Hvis de ikke møter opp, mister de pengene for den dagen. NAV Trøndelag kjøper tjenesten av Prima AS som har ansvar for innholdet i tiltaket.

Problemet, ifølge Nonstad, var ikke å måtte møte opp i romjula. Det er tross alt mange nordmenn som jobber mens andre har fri, skrev han på Twitter. Han reagerte derimot på det skrinne innholdet. Deltakerne så noen episoder av Netflix-serien «Julestorm» som de diskuterte etterpå, eller spilte brettspill. Han sier til Aftenposten at han ser poenget med å teste deltakernes evne til å møte opp, men etterlyser samtidig faglig innhold som retter seg mot arbeidslivet. Vi har ingen problemer med å forstå at aktiviteten fortonet seg som meningsløs for ham.

Avdelingslederen hos tiltaksleverandøren Prima vil ikke kommentere den konkrete kritikken fra Nonstad. Lederen presiserer samtidig overfor Aftenposten at juleopplegget var et sosialt supplement. Jobbsøkeraktiviteter ellers i året styrker karriereferdigheter og skaper mestring. De kartlegger hver arbeidssøker og legger individuelle planer.

Det er bra. Men når Nav-brukere blir pålagt å møte opp i romjula, må de tilbys innhold som gir mening. Brukere har selvsagt ulike behov, for noen kan det være utfordrende nok å møte opp. Så lenge det er oppmøteplikt, bør frammøtte likevel tilbys et opplegg som de kan lære av. NAV må kvalitetssikre at tiltaksleverandørene som de kjøper tjenester av, leverer gode tjenester som er i tråd med avtalene.