Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden? Som ung voksen har jeg mange tanker om årene som kommer. Pensjon er bare én av mine bekymringer.