Det er en skam for miljønasjonen Norge at vi ikke for lengst har satt ned foten og sagt et utvetydig og bestemt nei til fjellturisme der villreinen lever.