foto

Se trøndersk klimatoppmøte her: Det store energidilemmaet