Trondheim kommunes nylige initiativ med sykepleiere på patrulje på åtte sykehjem er et viktig skritt i riktig retning, dette for å møte utfordringene knyttet til en aldrende befolkning og knapphet på helsepersonell.

Eldreomsorgen står overfor store utfordringer i årene som kommer. Ifølge SSB vil antallet eldre over 80 år doble seg innen 2040 sammenlignet med 2020. Samtidig er det allerede i dag mangel på sykepleiere i eldreomsorgen, og denne mangelen vil bare øke. I 2040 kan mangelen på sykepleiere være så stor som 30 000. Dette setter helsesektoren under stort press, og det er derfor viktig å organisere helsetjenesten på en mer effektiv måte.

Trondheim kommunes initiativ bør inspirere oss til å se på hvordan teknologi kan integreres for å løse disse utfordringene. Medisindispensere, videokommunikasjon, avstandsoppfølging av helsedata og annen sensorikk kan hjelpe eldre med dagligdagse oppgaver og gi helsepersonell muligheten til å våke over eldres helse. Dette kan gi eldre mer uavhengighet og avlaste helsepersonell.

Det er viktig å understreke at teknologi alene ikke kan løse utfordringene i eldreomsorgen. Vi trenger fortsatt flere helsearbeidere og investeringer i bedre lokaler og utstyr. Teknologi kan imidlertid bidra til å styrke den organisatoriske delen av helsetjenesten.

Vi må fortsette å utforske og utvikle nye teknologiske løsninger. Dette krever investeringer, samt vilje til å prøve ut nye ideer og lære av både suksesser og feil.

Ut fra det jeg leser i kommentarfeltene i etterkant av artikkelen i Adressa kan det se ut som det er en viss skepsis og frykt for konsekvensene av Trondheim kommunes tiltak. Hva skyldes dette? Er det mangel på kunnskap, eller er vi forhåndsprogrammert til å tro at omorganisering kun handler om å spare penger? Faktisk er det knapphet på kompetanse på riktig sted til riktig tid som er den største motivatoren for omorganisering.

Vi har nok en jobb med å informere befolkningen om hvilke utfordringer vi står overfor, hvilke konsekvenser dette vil ha, og viktigheten av det som kan virke som drastiske tiltak for å unngå kollaps i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonellkommisjonens rapport, NOU 2023:4, er tydelig: «Vi står overfor krevende valg. Det er tid for handling».

La Trondheim kommunes initiativ være starten på en debatt om mer effektiv organisering av helsetjenesten. La oss bruke teknologi for å møte utfordringene og sikre en høykvalitets og bærekraftig eldreomsorg i årene som kommer.

Personlig håper jeg dette innlegget vil bidra til en viktig diskusjon, og at vi kan jobbe sammen for å sikre en god eldreomsorg for alle. Jeg håper også at våre folkevalgte tør å være ærlige med oss gjennom den kommende valgkampen og ikke bare lover oss gull og grønne skoger. For det blir det ikke. Elvis Presley sang en gang «A little less conversation, a little more action» og det er nøyaktig hva vi trenger å høre.

Kommunene trenger rammer for å handle NÅ!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe