For fjerde gang har OECDs PISA-prosjekt presentert resultater fra den internasjonale undersøkelsen av 15-åringers ferdigheter i grunnleggende basisfag. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2000 og like før jul i fjor fikk vi presentert tall fra 2009.