Huseiere som blir direkte berørt av den nye kampflybasen i Ørland, må få en respektfull behandling.