Det sterkt reduserte antallet kilenøter i Trondheimsfjorden sist sommer førte til at sjøfangstene gikk ned med 46 tonn mens elvefangstene økte med 27 tonn i forhold til 2004.