Når vi skal bygge et nytt Trøndelag som den største region i Norge, må vi tenke nytt. Vi må ikke bare videreføre det som har vært. Vi må skape et bedre og mer fremtidsrettet Trøndelag.