foto
Formannskapet i Trondheim ber rådmannen om nye planer og tiltak mot høyt sykefravær. Det er på tide at både administrasjonen og politikerne setter fraværet høyere på den politiske dagsorden, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Mariann Dybdahl

På tide å tenke nytt om sykefravær