Også Norge må ta ansvar for flyktninger og migranter som forsøker å komme seg vestover i Europa. Her gjør flyktninger på den greske øya Lesvos seg klar til å flykte videre etter at Tyrkia nylig lettet grensekontrollen. Foto: AP

Norge må også ta sitt ansvar for flyktningene