Heller en nasjon som går i folketog for å hylle seg selv, enn et som drar i felttog mot andre.