En kan mislike politikken deres, men som kvinnelige forbilder er de virkelig verdt en fest.