Når foreldre blir syke kan taushetsplikten gjøre situasjonen verre for barna.