Sjøfuglene våre sliter. Til tross for dette søker ulike aktører innen havbruk om å få skyte anleggsnære fugler.