Vi lærte ingenting. I stedet ble den syriske befolkningens lidelser framstilt som bløff.