Miljøet rundt deg kan fremme helse. Eller skade helse. Støy er en betydelig miljøfaktor for uhelse. Selv når du tror du sover godt. Men kommunens miljø- og folkehelseavdeling sover ikke.