For få år siden var det ennå utbredt å tenke at religion med tiden ville forsvinne til fordel for den moderne, rasjonelle fornuft. Men til manges store overraskelse er der nå nærmest skjedd det motsatte.