foto
Tord Lien, NHOs regiondirektør, svarer på Ragna Fagerli og Einar Aassved Hansens kronikk. Foto: Terje Svaan

Trondheim, best mulig for flest mulig