Den store arbeidende etterkrigsgenerasjonen er inne i en tid da stadig flere - og det er ganske mange - i økende grad blir mindre attraktive i arbeidsmarkedet, skriver Geir Høin, advokat i Norsk Kommuneforbund.