foto
innleggsforfatteren etterlyser mer engasjement blant arkitektene om byens utbygging. Foto: Adrsseavisen

Når kommer arkitekturopprøret til Trondheim?