foto
Biblioteket utgjorde en trussel for IS, ved å være åpne for alle og en kilde til kunnskap og ulike ideer. Foto: Ali Al-Baroodi

Det udødelige biblioteket