En tidligere markering på rådhustrappa i Trondheim mot at tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Markeringen ble ledet av innleggsforfatteren. Foto: Glen Musk

Ritas ansvarsfraskrivelse av Boa svekker demokratiet