Selvfølgelig må de unge få bade på Grillstad. Det er et friområde. Poenget med slike steder er at folk skal utfolde seg.