Kraftig vekst i alvorlige straffesaker hvor det ikke gis mulighet til å anke, kan svekke rettssikerheten.