foto
OSLO 20171124. Oslo Tinghus. Interiør rettssal, Norges lover, klubbe. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Viktig varsko om rettssikkerhet