foto
Styremedlem Aksel Tjopra (i midten) sa det mange av styremedlemmene følte: - Jeg syns dette er kjempevanskelig- og greier ikke å falle ned på noe nå.

Campus er helt i det blå. Hastverket skader NTNU